bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organi¶ci   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowroc³aw  

Festiwal Organowy

Organizatorzy:

Inowroc³awskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE
Inowroc³awskie Towarzystwo Integracyjne EX AEQUO

Inowroc³awski Dom Kultury
Parafia p.w. ¦w. Jadwigi Królowej w Inowroc³awiu

Kierownik organizacyjny i artystyczny:

Agnieszka Krokowska

Sponsorzy:

Inowroc³awskie Kopalnie Soli Solino S.A.

Bank Zachodni WBK S.A.

INOFAMA S.A.

ZPW POZKAL

Drogi i Mosty Henryk Boczek

Bank Spó³dzielczy

Zrealizowano ze ¶rodków Urzźdu Miasta Inowroc³aw

herb.gif (3421 bytes)

Honorowy Patronat:

Prezydent Miasta Inowroc³awia Ryszard Brejza

Patronat medialny

portal inowroclaw.info.pl

portal zdrowiemiasto.pl

Radio Gra Inowroc³aw

Radio PiK

TVP 3 - Oddzia³ w Bydgoszczy

TVK Inowroc³aw

Gazeta Wyborcza

Gazeta Pomorska

Nasze Miasto

 

       

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowroc³aw.info.pl  2004-2006