bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Festiwal Organowy

Wykonawcy

Andrzej Szadejko - urodzony w 1974 roku w Gdańsku, ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Warszawie, w klasie organów prof. Joachima Grubicha i Hochschule für Alte Musik Schola Cantorum Basiliensis w klasie organów Jean-Claude Zehndera. W roku 2002 uzyskał tytuł naukowy I stopnia w Akademii Muzycznej w Łodzi. W Schola Cantorum Basiliensis ukończył także z wyróżnieniem naukę śpiewu w klasie Richarda Levitta oraz kurs kompozytorski u Rudolfa Lutza. Był stypendystą Prezydenta Miasta Gdańska, Fundacji Kultury, Miasta Basel, Doms-Stiftung, Organ Summer Academy w Haarlem (Holandia). Uczestniczył aktywnie w wielu kursach mistrzowskich w Polsce, Niemczech, Holandiii Szwajcarii, prowadzonych przez wybitnych organistów europejskich (ok. 20 kursów).Jest finalistą i laureatem wielu konkursów organowych w Polsce i za granicą (Rumia, Gdańsk, Warszawa, Odense-finał, Brugge-wyróżnienie).Od roku 1993 regularnie koncertuje w Polsce i innych krajach europejskich (Szwajcaria, Czechy, Dania, Szwecja, Włochy, Niemcy). Oprócz organowej działalności koncertowej zajmuje się śpiewem w repertuarze kameralnym i oratoryjno-kantatowym, a także komponowaniem. Obecnie mieszka w Gdańsku, jest adiunktem w Zakładzie Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie wykłada grę na organach i realizację Basso Continuo. Prowadzi kursy interpretacji muzyki organowej w Polsce i Finlandii.

Agnieszka Krokowska - organistka, ur. w 1979 r. ukończyła z wyróżnieniem PSM im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie ukończyła studia magisterskie na Wydziale Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki w zakresie muzykoterapii i Wydział Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej w klasie organów prof. Piotra Grajtera. Jest laureatką Konkursu Muzyki Organowej w Rumi (2002 r.). Była również uczestniczką wielu kursów interpretacji muzyki organowej (m.in. u takich organistów jak: G. Bovet, H. Wulf, A. Stricker, R. Inning, K. Gołębiowski, O. Latry) oraz kursu improwizacji organowej (K. Ostrowski) . Jest członkiem Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego PRO ARTE. Pełni również funkcję prezesa Inowrocławskiego Towarzystwa Integracyjnego EX AEQUO. W 2003 r. reaktywowała Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu, a obecnie pełni rolę jego kierownika artystycznego i organizacyjnego. W 2004 r. za organizację festiwalu otrzymała Nagrodę Kultury im. S. Przybyszewskiego w kategorii Młody Artysta ufundowaną przez Rotary Club w Inowrocławiu , wyróżnienie Animator Kultury 2004 przyznawaną przez Prezydenta Inowrocławia oraz tytuł Inowrocławianina 2004 roku. Efektem jej starań jest przeprowadzona w 2006 r. renowacja zabytkowych organów J. Spiegla z 1886 r. w kościele p.w. Św. Elżbiety w Orłowie. Obecnie pracuje jako muzykoterapeuta i nauczyciel muzyki w Zespole Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu.

Dominika Kubiak - inowrocławianka, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu. W 2002 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie oboju prof. Tomasza Gubańskiego. Prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą. Współpracuje z licznymi orkiestrami, m.in. Filharmonii Szczecińskiej, Opery na Zamku w Szczecinie, Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku i Filharmonii Olsztyńskiej. Pracuje również jako nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie.

HARMONIA SACRA - jest zespołem specjalizującym się w wykonawstwie muzyki XVII i XVIII w. Założony został w 1996 roku przez Teresę Piech, Rafaela Gabriela Przybyłę i Marcina Szelesta, absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej, którzy kontynuowali studia w zakresie historycznych praktyk wykonawczych i gry na instrumentach z epoki w cenionych uczelniach zagranicznych. Zespół podczas licznych koncertów w kraju i za granicą prezentuje różnorodny repertuar, w którym szczególnie wyróżnia się muzyka włoska, niemiecka i polska; ma także na swoim koncie prawykonania wielu polskich utworów barokowych w ich oryginalnej szacie brzmieniowej i odpowiednim kontekście stylistycznym.

Teresa Piech - jest absolwentką krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec Ewy Szubry-Jargoń; w Krakowie rozpoczęła też naukę gry na skrzypcach barokowych pod kierunkiem Zygmunta Kaczmarskiego. W latach 1996-1999, jako stypendystka rządu Królestwa Holandii, odbyła specjalistyczne studia w klasie skrzypiec barokowych, prowadzonej przez Lucy van Dael w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie. Jest współzałożycielką zespołu Harmonia Sacra. Koncertuje regularnie w kraju i za granicą, będąc członkiem wielu zespołów muzyki dawnej, m.in. Concerto '91, Concerto Polacco i La Beata Olanda. Była członkiem European Union Baroque Orchestra. Współpracowała z wieloma wybitnymi muzykami, m.in. Larsem Ulrikiem Mortensenem, Royem Goodmanem i Joshuą Rifkinem. Prowadzi klasę skrzypiec w PSM II st. w Krakowie.

Bożena Hordziej-Mucharska - ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Kai Danczowskiej. Od szeregu lat zajmuje się wykonawstwem muzyki dawnej na historycznych instrumentach. Współpracowała z takimi zespołami, jak Arte dei Suonatori, Fiori Musicali, Bornus Consort, Capella Savaria, Concerto Copenhagen i Concerto Polacco. Dokonała szeregu nagrań radiowych i płytowych dla firm Dux, Harmonia mundi i Accord. Obecnie związana jest z zespołem Harmonia Sacra. Prowadzi działalność pedagogiczną w Akademii Muzycznej w Krakowie.
Martin Daniel Zorzano Barbosa - urodzony w Meksyku, ukończył studia w klasie violi da gamba oraz violone w Koninklijk Conservatorium w Hadze pod kierunkiem Wielanda Kuijkena, Margaret Urqhart i Philippe'a Pierlota oraz w Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse w Lyonie w klasie violi da gamba Marianne Muller. Koncertuje jako instrumentalista i solista z takimi zespołami, jak Elyma (Gabriel Garrido), L'Arpeggiata (Christina Pluhart), La Sphera Armoniosa (Mike Fentross), Capella Confluentes (Jorn Andresen), Capella Mediterranea (Leonardo Garcia Alarcon) na festiwalach muzyki dawnej i w projektach w Europie oraz w Meksyku. Ostatnio dokonał kompletnego nagrania Selva morale e spirituale Claudia Monteverdiego, Corpus Christi a Cusco dla Ambronnay z zespołem Elyma oraz Rappresentatione di Anima e di Corpo Emilia Cavalieriego z L'Arpeggiata. W Polsce koncertuje z repertuarem na violę da gamba solo i muzyką kameralną okresu baroku oraz współpracuje z takimi zespołami, jak Concerto Polacco (Marek Toporowski) i Orkiestra Barokowa Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Prowadził również warsztaty w bydgoskiej Akademii Muzycznej oraz w ZPSM im. F. Chopina w Warszawie i ZPSM w Poznaniu.

Marcin Szelest - kierownik artystyczny zespołu, jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej oraz - jako stypendysta Fulbrighta - The Boston Conservatory (USA). W 1995 r. zdobył I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Występował w kraju i za granicą zarówno jako solista, jak i z wieloma orkiestrami, chórami i zespołami muzyki dawnej (m.in. Arte dei Suonatori, Boston Symphony Orchestra, Camerata Silesia, Capella Cracoviensis, Ensemble Abendmusik, Krakowski Chór Kameralny, Orkiestra Barokowa Europy Środkowej, Orkiestra Liryczna, The Bach Ensemble), grając pod batutą takich dyrygentów, jak Paul Esswood, Barthold Kuijken, Seiji Ozawa czy Joshua Rifkin. Jest adiunktem w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, prezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej i organistą kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 r.

Orkiestra VITA ACTIVA działa od 1995 r. w Gdańskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Członkami orkiestry VITA ACTIVA są wyłącznie osoby dorosłe, w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich rodzice oraz wolontariusze. W orkiestrze gra 30-40 osób, które grają na ksylofonach, dzwonkach, metalofonach i na kilkudziesięciu innych instrumentach perkusyjnych, nadających wykonywanej muzyce bogactwa kolorystycznego i wyrazowego. Zespół wykonuje muzykę dawną i współczesną o różnorodnej stylistyce, między innymi utwory Bacha, Beethovena, Chopina, Bernsteina, Griega, Foerstera, Rekhina. Koncerty orkiestry ukazują słuchaczom piękno muzyki kreowane przez zespół ludzi o różnych możliwościach. Osoby niepełnosprawne, współpracując z osobami pełnosprawnymi, samodzielnie, w sposób odpowiedzialny, skuteczny i piękny realizują powierzone im zadania artystyczne. Orkiestra stała się emisariuszem starań o samodzielność osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku gdańskim, w Polsce i Europie.Zespół ma na swoim koncie liczne koncerty w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Francji i Włoszech. W 2003 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w uznaniu szczególnych zasług za wieloletnią, wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób niepełnosprawnych intelektualnie, przyznało Mirosławie Lipińskiej, twórczyni zespołu i jego dyrygentce, Medal "Fideliter et Constanter" - "Wiernie i wytrwale". W 2004 roku orkiestra otrzymała nominację do "Pierścienia Mędrców Betlejemskich" - Poznańskiej Nagrody dla Twórców za promowanie wartości humanistycznych w twórczości artystycznej. W 2005 r. za realizację programu aktywizacji życiowej przez muzykę osób niepełnosprawnych intelektualnie orkiestra otrzymała, przyznawany przez Radę Miasta Gdańska Medal Księcia Mściwoja II - jedną z najwyższych gdańskich nagród.

Tomasz Mońko - ur. w 1981 r. w Łodzi, ukończył średnią szkołę muzyczną w klasie organów Grażyny Fajkowskiej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie organów prof. Mirosława Pietkiewicza. Równocześnie uczestniczył w wielu seminariach i konsultacjach, prowadzonych m.in. przez Krzysztofa Ostrowskiego czy Wiktora Łyjaka. Jego praca dyplomowa dotycząca historii i przyszłości budownictwa organowego pod kątem rozwoju mechanizmów traktury gry i traktury rejestrowej oraz innowacji z zastosowaniem elektroniki i informatyki wraz z samodzielnie opracowanym i zbudowanym prototypem urządzenia wspomagającego grę, została oceniona najwyższą z możliwych ilością punktów. Tomasz Mońko koncertował w wielu miastach Polski, grając przede wszystkim repertuar epoki baroku i improwizując w stylu współczesnej symfoniki organowej. Poza muzyką zajmuje się równolegle elektroniką i informatyką: projektowaniem i budowaniem urządzeń cyfrowych oraz programowaniem. Pełni funkcję kierownika artystycznego zespołu ewangelizacyjnego "Mocni w wierze", elektronicznie aranżuje utwory i obsługuje technicznie nagrania. Jest członkiem zarządu Fundacji Ewangelizacyjno-Medialnej "Największa jest miłość", której głównym celem jest ewangelizacja współczesnej kultury, zwłaszcza przez osoby świeckie, szczególnie z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Jednym z założeń Fundacji jest także odnowa muzyki liturgicznej.

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006