bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Festiwal Organowy

Kościół klasztorny oo. Franciszkanów

Na podstawie dostępnych źródeł dowiadujemy się, że tradycje muzyki organowej w Inowrocławiu sięgają wieku XVII. Pierwsza informacja o organach w tym mieście dotyczy kościoła i klasztoru oo. Franciszkanów, który powstał w Inowrocławiu w 1237 r., jako trzeci konwent w Polsce (po wrocławskim i krakowskim). W tym samym roku miasto uzyskało lokację na prawie magdeburskim. Franciszkanie w szczególny sposób dbali o wysoki poziom kultury. Świadczą o tym zachowane szczegółowe opisy z wizytacji tego zakonu. W 1655 r. - podczas wojny szwedzkiej - zarówno kościół jak i klasztor uległy dewastacji, a w 1819 r. ostatecznie je rozebrano. Informacja o istniejących tam organach została zapisana przez klasztornego kronikarza w 1676 r. słowami: ,,Zbudowano przy kościele kruchtę (...) krytą dachówką (...) dla wygody organ, które w tym czasie gruntownie remontował brat Daniel Cosmineus. Organy w kościele klasztornym były instrumentem o 3 miechach. Według świadectw słuchaczy wyróżniały się bardzo dobrym brzmieniem".*

 

* Czesław Sikorski: We władzy starego Fryca, [w:] "Nowiny Inowrocławskie" , nr 2/1983.

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006