bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Festiwal Organowy

Kościół p.w. Św. Krzyża

Pierwszy z instrumentów został zaprojektowany do tego kościoła w 1863 r. (był to wówczas nowowybudowany kościół ewangelicki). Na podstawie katalogu firmy Sauer był to instrument 18-głosowy. W 1902 r. zastąpił go najprawdopodobniej nowy, 24-głosowy tej samej firmy (pneumatyczny o dwóch manuałach), który podczas II wojny światowej został poważnie zdewastowany i obecnie znajduje się w bardzo złym stanie. Wiadomo także, że obecny kontuar tych organów pochodzi z organów Sauera w kościele Zwiastowania N.M.P. . W 2001 r. zamontowano w tych organach dwa głosy Flet kryty 4' i Gemshorn 2'. Głosy te przekazał inż. M. Śliwiński.

 

Prospekt organów w kościele p.w. Św. Krzyża

Kontuar organów w kościele p.w. Św. Krzyża

 

Dyspozycja organów w Kościele p.w. Św. Krzyża

Pedał (C-d1) Manuał I (C-f3) Manuał II (C-f3)**
Puzon 8'3 Principal 16' Voix cel. 8'
Oktave 8' Flüte 8' Liebl.Ged. 8'
Cello 8' Principal 8' Salicional 8'
Princ.-bas 16' Gamba 8' Fugara 4'3
Violon 16' Gemshorn 8' Principal 8'
Subbas 16' Octave 4' Bourdon 8'
Flet kryty 4'1 Bourdon 16'
Połączenia: Gemshorn 2'2 Traversfl. 4'
II/I, I/P,II/P Kornet 4 fach3 Mixtur 3 fach3
Wałek crescendowy
Forte
Tutti

 

1- pierwotnie był to brakujący głos Trompette 8'
2-
pierwotnie był to brakujący głos Rohrflöte 4',
3- brak głosu

* ,Verzeichnis von Orgelwerken der Firma W. Sauer, Frankfurt/Oder" s. 38
** - brak piszczałek b2-f3

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006