bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Festiwal Organowy

Kościół p.w. Zwiastowania N.M.P.

  W 1900 r. wybudowano w Inowrocławiu z inicjatywy ks. Antoniego Laubitza nowy kościół p.w. Zwiastowania N.M.P., z górującą nad miastem 77-metrową wieżą. W tym kościele rok później firma Sauera wybudowała za kwotę 15.501 marek*  kolejny 38-głosowy, 2-manuałowy instrument (opus 859), który, mimo okresowego demontażu, szczęśliwie zachował się do dnia dzisiejszego.

W Wielki Piątek 9.IV.1909 r. miała tam miejsce katastrofa budowlana. W wyniku tąpnięcia w miejscowej kopalni soli zapadła się jedna ze ścian kościoła. Ponieważ konstrukcja tej świątyni uległa poważnemu zniszczeniu, należało zdemontować organy.

Przez kolejne 20 lat tylko część organów została zamontowana w prowizorycznym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dopiero po oddaniu świątyni do użytku w 1929 r. instrument został na nowo zamontowany przez firmę Biernackiego**. Organy zostały wówczas wyremontowane, a ich odbiór został potwierdzony protokołem z dnia 12.02.1930 r. Zapisano tam m.in.:

,,Z odbioru organów w kościele Najświętszej Matki Bożej. Obecni byli: ks. radca Kubski, jako przewodniczący Dozoru Kościelnego oraz członkowie pp Franciszek Stein i Jan Janowski, jako rzeczoznawca, p. dyr. Hermańczyk jako przedstawiciel firmy bracia Biernaccy, p. Dominik Biernacki.

W obecności komisji w powyższym składzie organy zbudowane przez Sauera przemieszczono z kościoła prowizorycznego do kościoła Matki Boskiej i przez firmę powyższą odrestaurowane i zbudowane. Dostarczono nowy kontuar, odbierając ze starego klawiatury i szafkę za cenę 1.700 zł, oraz piszczałki drewniane w głosach" (AKMG Akta kościoła tyczące się parafii ZNMP dekanat Inowrocław -1918-52).

Kolejne remonty miały miejsce w 1935 r. i w dniach 05.06.-15.10.1966 r.***, gdy ks. Zientarski przeprowadził generalny remont organów. Niewiadomo kiedy dokładnie doszło do wymiany kontuaru z kontuarem z kościoła św. Krzyża (byłego kościoła ewangelickiego). W związku z tą zamianą część głosów nie posiada numerów.

 

Prospekt organów w Kościele p.w. Zwiastowania N.M.P

  

Kontuar organów Sauera w Kościele p.w. Zwiastowania N.M.P.

 

Dyspozycja organów w Kościele p.w. Zwiastowania N.M.P.

Manuał I (C - f3) Manuał II (C - f3) Pedał (C - d1)
1. Gemshorn 8' 13. Voix coelestis 8' 14. Subbas 16'
2. Rohrflet 4' 15. Aeoline 8' 16. Violon 16'
3. Flet 8' 17. Gedackt 8' 18. Prinzipal 16'
4. Oktav 4' 19. Hohflöte 8' 20. Cello 8'
5. Gamba 8' 21. Gegenprinzipal 8' 22. Octava 8'
6. Kornett 3-4f 23. Lieblich Gedackt 16' 24. Posaune 16'
7. Prinzipal 8' 25. Gemshorn 4' --. Kontrabass 32'
8. Trompete 8' 26. Flet 4' --. Quintbass 10 2/3'
9. Prinzipal 16' 27. Rausch 3f 2 2/3' --. Gedackt 8'
-. Gedackt 8' --. Nasat 2 2/3' --. Oktav 4'
-. Konzertflet 8' --. Flautino 2'  
-. Quintadena 8' --. Schalmay 8'  
-. Viola 4'    
-. Octava 2'    
-. Rauschquinte 2 2/3'    
-. Mixtur 4f    
Połączenia    
10.I/P   Tremolo
11.II/P   Tutti
12.II/I   Żaluzja II manuał
    Częściowo 2 wolne kombinacje
    Handregister ab
    Wałek crescendowy

 

* Kazimierz Śmigiel- Biskup Antoni Laubitz...,op. cit. s. 60
** Pismo ks. Kubskiego z dn. 24.07.1929 r.
*** Małgorzata Sroczyńska-Z dziejów 100-letniego kościoła i parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu 1901-2001, Inowrocław 2002, s. 44-45

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006