bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Festiwal Organowy

Wykonawcy

ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ "UMBRACULUM" powstał w Łodzi w 2004 r. z inicjatywy jego członków, do których należą:
JOANNA ZAWILSKA - wiolonczelistka i teoretyk muzyki, ur. w 1979 r., absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w zakresie gry na wiolonczeli i teorii muzyki. Regularnie koncertuje w kraju i za granicą (m.in. Niemcy, Szwecja, Włochy, Szwajcaria, Japonia), przede wszystkim jako członek zespołów kameralnych lub orkiestr. Grą na wiolonczeli barokowej zajmuje się od początku studiów, doskonaląc umiejętności na licznych mistrzowskich kursach muzyki dawnej w Polsce i innych krajach Europy. Była członkiem-założycielem zespołu "La grande langue de la musique", z którym otrzymała stypendia na prestiżowe kursy muzyki dawnej w Wielkiej Brytanii i Norwegii. Obecnie prowadzi trojaką działalność muzyczną: jako II koncertmistrz grupy wiolonczel w orkiestrze Teatru Wielkiego w Łodzi, jako wiolonczelistka zespołu muzyki dawnej "Umbraculum" oraz jako doktorantka Instytutu Sztuki PAN w Warszawie w dziedzinie muzykologii. Gra na wiolonczeli Johanna Christiana Hammiga z 1778 roku.

ŁUKASZ PRAJSNAR - organista i klawesynista, ur. 1979 r.. Jest absolwentem Liceum Muzycznego w Krośnie w klasie organów K. Sierpińskiego. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie organów prof. Mirosława Pietkiewicza. Jako organista i kameralista koncertował na festiwalach w wielu miastach Polski (m.in. w Gliwicach, Dobrym Mieście, Łodzi, Inowrocławiu, Krośnie, Iwoniczu Zdroju) i za granicą. Uczestniczył w międzynarodowych konkursach organowych w Warszawie (1997 r.) i Opawie (Czechy, 2000 r.). W 1999 r. zdobył III nagrodę i wyróżnienie za
wykonanie utworu współczesnego kompozytora polskiego na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Rumi. Był wielokrotnym uczestnikiem seminariów organowych w zakresie interpretacji oraz improwizacji, gdzie pracował pod okiem takich wirtuozów jak J. Laukvik, H. Wulf, B.Bartelink, T. Laux, I. Ella oraz A. Nowak, M. Toporowski, A. Białko. Uczestniczył w Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej
w Wilanowie (L. Stawarz, N. Parle - klawesyn, basso continuo). Odbył także roczne studia uzupełniające w Akademie für Alte Musik w Goerlitz, w klasie klawesynu N. Parla i R. Hugo. W ramach cyklu Filharmonii Łódzkiej "Młodzi w Łodzi" wystąpił z orkiestrą, chórem i solistami Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie prowadzi klasę organów w Salezjańskim Ogólnokształcącym Liceum Muzycznym II st. w Lutomiersku i koncertuje z założonym przez siebie zespołem muzyki dawnej "Umbraculum".

MAREK NAHAJOWSKI - flecista i teoretyk muzyki, ur. w 1979 r. .Ukończył Liceum Muzyczne w Krośnie w klasie skrzypiec i fletu prostego. Po ukończonych studiach w dziedzinie teorii muzyki (Akademia Muzyczna w Łodzi 2003 r.) został asystentem w macierzystej uczelni, gdzie obecnie pracuje. Muzyką dawną zainteresował się już w szkole średniej, co zaowocowało udziałem w licznych kursach historycznego wykonawstwa muzyki barokowej, jak i specjalistycznymi studiami w Goerlitz i we Wrocławiu. Jako flecista występował z zespołami: "Il Tempo", "Collegio di Musica Sacra", "Musicae Antique Collegium Varsoviense", "Klub Świętego Ludwika" , "Ars Cantus", (projekt - Musica Rediviva - utrwalony na płycie CD Accord), z klawesynistą niemieckim Aleksandrem Grychtolikiem. Obecnie występuje jako członek zespołu muzyki dawnej "Umraculum".

JOLANTA KAUFMAN - sopran
Ukończyła studia na Wydziale Wokalnym Poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Ireny Winiarskiej, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Debiutowała jako solistka podczas III Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych w Poznańskiej Filharmonii w lutym 1983 roku. Jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Moniuszkowskiego w Warszawie. Specjalizuje się w wykonawstwie dzieł oratoryjnych i kantat. Prowadzi działalność koncertową na terenie całego kraju, popularyzując dzieła kompozytorów polskich i obcych: od francuskiego i angielskiego baroku, aż po kompozycje współczesne. Brała udział w licznych zagranicznych turnée po krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Dokonała nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych, wykonując m. in.: pieśni Józefa Elsnera i Stanisława Moniuszki, utwory sakralne kompozytorów polskich, pieśni starocerkiewne, Missa Brevis Josefa Haydna oraz najpiękniejsze polskie kolędy. Od lat zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Prowadzi zajęcia emisji głosu w chórze akademickim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, kierowanym przez wybitnego organistę i dyrygenta, Michała Dąbrowskiego.

MICHAŁ DĄBROWSKI - organy
Ukończył Wydział Wychowania Muzycznego oraz Wydział Instrumentalny w klasie organów prof. Józefa Serafina w warszawskiej PWSM. Uczestniczył w międzynarodowych konkursach organowych w Chartres i Pradze. Od 1979 r. kieruje Chórem Akademickim SGGW, a od 1983 r. równolegle pełni obowiązki organisty Kościoła św. Krzyża, skąd w każdą niedzielę Polskie Radio transmituje msze święte. W latach 1982-2005 związany był współpracą artystyczną ze znakomitą polską śpiewaczką Stefanią Woytowicz. Jest organizatorem spotkań chórów pod nazwą "Cantate Domino", sprawuje również kierownictwo muzyczne cyklu koncertów "Musica Sacra" w Kościele św. Krzyża. Od października 2000 r. wykłada w Akademii Muzycznej w Warszawie i Białymstoku improwizację organową i grę liturgiczną. Koncertuje w kraju i za granicą. Jako organista i dyrygent dokonał nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych i filmowych.

ROSTISŁAW WYGRANIENKO - organy
Ur. w 1978 r. w Symferopolu (Ukraina). Ukończył Narodowe Liceum Muzyczne w Mińsku na Białorusi (dyplom z wyróżnieniem w zakresie fortepianu, teorii muzycznej i organów), po czym w latach 1996 - 98 studiował fortepian w Białoruskiej Akademii Muzycznej (klasa prof. L. Juszkiewicza). W czasie pobytu na Białorusi był stypendystą Ministerstwa Kultury oraz Fundacji Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia artystyczne, stypendystą fundacji ,,Nowe Imiona", a w 1997 r. na Krajowym Konkursie Pianistycznym im. R. Schumanna został laureatem II nagrody. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (dyplom magisterski z oceną celującą), gdzie w latach 1998 - 2003 studiował w klasie organów prof. J. Grubicha, będąc stypendystą Rządu Polskiego oraz, trzykrotnie, Fundacji im. Stefana Batorego. Występuje na prestiżowych festiwalach międzynarodowych w wielu krajach Europy. Współpracuje z wybitnymi wokalistami, instrumentalistami oraz zespołami (Małgorzata Armanowska, Piotr Łykowski, Elżbieta Pańko, Michail Ryssov, Krystyna Szostek-Radkowa, orkiestra symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Białoruska Narodowa Orkiestra Kameralna itd.), zajmuje się również kameralistyką fortepianową oraz korepetycją operową. Kształcił się na kursach u wielu znakomitych artystów, m.in. u J. Gefferta, J. Gembalskiego, B. Haasa, M. Haselböcka, E. Krappa, O. Latry, J. Laukvika, E. Picht-Axenfeld, Ch. Stembridge, K. Tausch, M. Toporowskiego. W swoim dorobku posiada także prace wydane drukiem z dziedziny historii muzyki i wykonawstwa muzycznego, liczne nagrania telewizyjne i radiowe (również dla Radia Watykańskiego). Ma doświadczenie w reperacji zabytkowych organów; pracuje aktualnie nad monografią o historii organów na Białorusi. Od roku 2000 jest solistą Lwowskiego Domu Muzyki Organowej oraz członkiem Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Organistów i Organmistrzów. Współpracuje również z Estradą Młodzieżową Filharmonii Narodowej w Warszawie. W r. 2001 został laureatem Trzeciej, a w r. 2002 - Pierwszej nagrody (Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska) w Konkursie Organowym na XIII i XIV Międzynarodowym Festiwalu im. St. Ormińskiego w Rumi. W 2003 r. zdobył Pierwszą nagrodę (oraz "Prix de l'Etat du Valais") na II Międzynarodowym Konkursie Organowym w Saint-Maurice (Szwajcaria). Był członkiem jury na Konkursie Dawnej Polskiej Muzyki Organowej w Legnicy (w ramach XIX festiwalu "Legnickie Conversatorium Organowe", 2004).

GRAŻYNA NITA - sopran
Urodziła się w Warszawie. Studia wokalne ukończyła w bydgoskiej Akademii Muzycznej. Już podczas studiów śpiewała takie partie, jak: Zuzanna w Weselu Figara, I Dama w Czarodziejskim flecie Mozarta, Eurydyka w Orfeuszu i Eurydyce Glucka oraz Adela w Zemście nietoperza Straussa. Ukończyła kursy mistrzowskie prowadzone przez tej klasy artystów, co: Fedora Barbieri, Helena Łazarska i Andrzej Orłowicz. W sezonie 2002/2003 śpiewała na deskach Opery na Zamku w Szczecinie, gdzie zrealizowała m.in. partie: Frasquity w Carmen Bizeta, Chawy w Skrzypku na dachu Bocka, Papageny w Czarodziejskim flecie Mozarta oraz jedną z głównych partii - Sekretarki Zosi - w światowym prawykonaniu opery I co wy na to. czyli cierpienia nowego Pirandella Alicji Gronau. Współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Wielokrotnie śpiewała na estradzie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, m.in. w Gali Sylwestrowej 2002. Obecnie postaje pod opieką wokalną Małgorzaty i Janusza Ratajczaków.

KRZYSZTOF DEKAŃSKI - bas - baryton
Edukację muzyczną rozpoczął PSM I i II st. w Inowrocławiu w klasie akordeonu , następnie oboju, a dyplom w klasie śpiewu dr. Janusza
Ratajczaka. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie. Warszatat wokalny kształcił na wielu kursach mistrzowskich u wybitnych pedagogów śpiewu m.in. prof. Rszarda Karczykowskiego, prof. Urszuli Trawińskiej - Moroz czy na kursach Bach Academie prof. Arnolda Rylinga. Wspópracuje z agencją artystyczną Pro Musica we Wrocławiu, Festiwalem operowym D'art Lirique w Aix - en - Provance. W ostatnich latach jest związany z Zespołem śpiewaków Miasta Katowic" Camerata Silesia", wykonując głównie muzykę kompozytorów współczesnych, jak i muzykę dawną. Aktualnie artysta Filharmonii Krakowskiej. Występował na festiwalu "Gaude Mater" w Częstochowie, "Muzyki polskiej " we Wrocławiu, Festival D'art lirique w Aix - en - Provance we Francji. Koncertował w Polsce, Niemczech i Francji.


MAŁGORZATA RATAJCZAK - mezzosopran
Urodziła się w Szczecinku. W 1989r ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Już w roku 1984 została laureatką I nagrody w konkursie im. S. Moniuszki w Kudowie Zdroju. W 1990r na Międzynarodowym Uczelnianym Konkursie Wokalnym we Wrocławiu zdobyła II nagrodę w kategorii operowej oraz nagrodę specjalną za wykonanie arii polskiej. W 1992 r. została półfinalistką Konkursu Wokalnego Belwedere w Wiedniu. W roku 1994 uzyskała wyróżnienie przez dwie nagrody specjalne w Konkursie im. A. Didura w Bytomiu. Przez długi czas była pod opieką wokalną słynnej śpiewaczki i reżysera Marii Fołtyn, a w późniejszym czasie u wspaniałego tenora i pedagoga Romana Węgrzyna. W maju 2001 r. brała czynny udział w Kursie Mistrzowskim prowadzonym przez maestrę Fiorenzą Cossotto, z którą to pracowała nad partią Azuceny w Trubadurze ( zaowocowało to sukcesem podczas premiery tej opery w 2002 r. na scenach Hagi i Bydgoszczy). Ostatnio jej Amneris określono jako rewelację wieczoru na premierze Aidy w Operze Śląskiej. W sierpniu 2003r brała czynny udział w Kursie Mistrzowskim prowadzonym przez prof.Ryszarda Karczykowskiego. Małgorzata Ratajczak z powodzeniem koncertowała w wielu krajach Europy , m.in. Austrii, Niemczech, Białorusi,Holandii i Belgii.
Od roku 1988 jest solistką Opery Nova w Bydgoszczy. Współpracuje również z innymi teatrami operowymi w kraju. W repertuarze swoim posiada partie operowe, operetkowe, musicalowe i oratoryjno-kantatowe oraz duży zasób utworów pieśniarskich. Wyróżnić tu można między innymi: Carmen w Carmen G. Bizeta, Azucena w Trubadurze G. Verdiego, Amneris w Aidzie G. Verdiego, Jadwiga i Cześnikowa w Strasznym dworze S. Moniuszki, Fenena w Nabucco G. Verdiego, Magdalena w Rigoletto G. Verdiego, Suzzuki w Madame Butterfy G. Pucciniego, Czipra w Baronie cygańskim J. Strausa, Eliza w My fair lady A. Loevego, Nicklaus w Opowieściach Hoffmana J. Offenbacha . Z repertuaru oratoryjno-kantatowego wyszczególnić można partie altowe w Requiem G. Verdiego i W.A. Mozarta w Stabat Mater K. Szymanowskiego oraz w Mesjaszu G.F.Haendla.

JANUSZ RATAJCZAK - tenor
Urodził się w Szczecinku. Swoją działalność muzyczną rozpoczął w chórze ,,De profundis''. Już w roku 1983 zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Moniuszkowskim - Kudowa - Zdrój' 83. W latach 1983 - 89 studiował na Wydziale Wokalno - Aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Po studiach wokalnych kształcił się jeszcze u wybitnego polskiego tenora Romana Węgrzyna. Janusz Ratajczak debiutował na scenie operowej będąc studentem V roku. Odbyło się to dnia 02.02.88 r. w premierowym spektaklu opery S. Moniuszki ,, Flis'', gdzie wykonywał partię głównego bohatera - Franka. Od tego momentu artysta jest stałym solistą Opery ,,Nova'' w Bydgoszczy. W swoim dorobku artystycznym posiada około 40 ról operowo - operetkowych, w tym 27 pierwszoplanowych. Wśród nich wyróżnić tu można takie role jak: Faust w operze ,,Mefistofeles'' A. Boito , Stefan w operze
,,Straszny Dwór'' S. Moniuszki, Cavaradossi w operze "Tosca" G.Pucciniego, Ismael w operze ,,Nabucco'' G. Verdiego, czy też Leński w operze "Eugeniusz Oniegin'' P. Czajkowskiego. Z dużym powodzeniem artysta wykonuje także role operetkowe, takie jak m.in.: Barinkay w,, Baronie cygańskim'' J. Straussa, Carewicz w,, Carewiczu'' F. Lehara , Sou Chong w ,, Krainie uśmiechu'' F. Lehara oraz Alfred w ,,Zemscie nietoperza'' J. Straussa. W sezonie artystycznym 98/99 Janusz Ratajczak zaśpiewał rolę Alfreda w,, Traviacie'' G. Verdiego i Don Josego w ,,Carmen'' G. Bizeta w premierowych spektaklach w reżyserii amerykańskiego twórcy Bodo Igesa. Rola Don Josego została uwieńczona nagrodą dziennikarzy ,,Złota Maska 2000''. Ważnym osiągnięciem solisty jest również partia Manrica w operze G. Verdiego ,,Trubadur'', wykonana pod dyrekcją niemieckiego dyrygenta Lukasa Beikirchera. Z dużym uznaniem krytyki spotkała się także rola Hrabiego Tassila z operetki ,,Hrabina Marica'' I. Kalmana , którą artysta wykonał podczas inauguracji X Festiwalu Operowego w Bydgoszczy. Za kreację tą śpiewak otrzymał nominację do nagrody "Złota Maska". Janusz Ratajczak współpracuje również z innymi teatrami w kraju. Zaliczyć do nich należy: Operę Bałtycką w Gdańsku, Operę na Zamku w Szczecinie, Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, Operetkę Śląską w Gliwicach, Teatr Muzyczny w Poznaniu i Operę Krakowską. Artysta dał się również poznać poza granicami kraju . Występował w Niemczech , Belgii, Francji, Danii, Holandii, Luxemburgu, Austrii i we Włoszech . Podczas licznych występów zaprezentował tam m.in. takie role jak: Caramello z operetki ,,Noc w Wenecji'' J. Straussa, Ismael z opery,, Nabucco'' G. Verdiego, Jan z operetki ,,Student Żebrak'' K. Milockera, Peter Iwanow z opery,,Car i Cieśla'' A. Lortzinga i Stanisław z operetki ,,Ptasznik z Tyrolu'' K. Zellera. Janusz Ratajczak od roku 1991 prowadzi także działalność pedagogiczną . W roku 2000 uzyskał kwalifikacje I st. w dziedzinie sztuki muzycznej z zakresu wokalistyki. Jest nauczycielem śpiewu solowego w Szkole Muzycznej I i II st. w Inowrocławiu.

Chór Kameralny "ASTROLABIUM"
Chór "Astrolabium" został założony jesienią 1999 roku. Od momentu powstania zespołem kieruje Kinga Litowska, a tworzą go uczniowie szkół średnich, studenci oraz w przeważającej części osoby pracujące zawodowo: nauczyciele, naukowcy, artyści, informatycy, ekonomiści, prawnicy. Przez dwa lata chór działał przy Duszpasterstwie Akademickim oo. Jezuitów, a od września 2003 roku rozwija się pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zespół chętnie uczestniczy w konkursach regionalnych, a także ogólnopolskich i międzynarodowych. Do najważniejszych osiągnięć artystycznych chóru należy II nagroda ex-aequo na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Neuchatel w Szwajcarii (2006), nagroda Grand Prix na Ogólnopolskim Turnieju "Legnica Cantat" (2005), I nagroda im. H. Karlińskiego w 2003 oraz II nagroda w 2002 w tymże konkursie, a także II nagroda na VII Międzynarodowych Recitalach Chóralnych "Hora Cantavi" w Suwałkach oraz nagroda dyrektora Programu II Polskiego Radia za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora ("Ludu mój, ludu" M. Bembinowa). W 2005 roku chór wziął udział w VII Międzynarodowym Festiwalu Chórów Uniwersyteckich "Universitas Cantat" w Poznaniu. Jako laureat Grand Prix "Legnica Cantat" wystąpił w cyklu "Wieczorne koncerty w konkatedrze" towarzyszącym VIII edycji "Hora Cantavi" w Suwałkach. Ponadto "Astrolabium" dwukrotnie gościło na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Akademickich "Barbórka" we Wrocławiu w 2003 i 2005 r. . Chór aktywnie uczestniczy w życiu uczelni, zapewniając oprawę muzyczną najważniejszych uroczystości akademickich. W ciągu pięciu lat działalności zespół wystąpił w ponad 60 koncertach a'capella, a także w większych przedsięwzięciach wokalno-instrumentalnych w kraju i za granicą; m.in. dwukrotnie koncertował w Leiden w Holandii (w 2000 i w 2004 r.). Współpracował z Toruńską Orkiestrą Kameralną, Chórem Wydziału Teologicznego UMK "Tibi Domine", a ostatnio również z Chórem Kameralnym UAM pod dyr. Krzysztofa Szydzisza. W różnorodnym repertuarze chóru znaleźć można utwory a' cappella należące do muzyki dawnej i współczesnej, kompozycje o charakterze religijnym, ludowym, chóralne opracowania muzyki rozrywkowej oraz wielkie formy wokalno-instrumentalne, w tym: "Carmina Burana" C. Orffa i "Requiem" W.A. Mozarta. Jednakże najważniejsze miejsce zajmują współczesne kompozycje polskie, których popularyzowanie jest głównym celem artystycznym zespołu.

Zespół Wokalny PRO ARTE
Zespół działa pod dyrekcją Anny Drogowskiej. Geneza zespołu sięga roku 2000, gdy w ramach obchodów Roku Bachowskiego zorganizowano koncert z chorałami J.S. Bacha w wykonaniu członków Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego PRO ARTE. Kontynuacja zorganizowanej działalności śpiewaczej zespołu została podjęta w listopadzie 2002 r.. Członkowie zespołu to m.in. pedagodzy, absolwenci i uczniowie inowrocławskiej Szkoły Muzycznej. Repertuar chóru obejmuje twórczość wszystkich epok począwszy od renesansu do współczesności, wraz z utworami twórców młodego pokolenia, do których należą coraz bardziej znani kompozytorzy z naszego regionu - A. Brejza i M. Kopczyński. Zespół licznie koncertuje, m.in. w Inowrocławiu, Bydgoszczy i Toruniu. Zespół dwukrotnie wystąpił podczas radiowej transmisji mszy św. z bazyliki p.w. Św. Krzyża w Warszawie w I Programie PR. W tym roku otrzymał nominację w plebiscycie nagród ANIOŁY w kategorii URIEL - przyjaciel nauki i kultury.

MICHAŁ NESTEROWICZ - dyrygent
W opinii wielu znakomitości świata muzycznego uznawany za najbardziej interesującą osobowość artystyczną ostatnich lat. Studiował skrzypce oraz dyrygenturę w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jest laureatem VI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach oraz zdobywcą nagrody Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach dla Najlepszego Polskiego Dyrygenta. Koncertuje w kraju i za granicą dyrygując takimi orkiestrami jak: Sinfonia Varsovia, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Polska Orkiestra Radiowa. Występuje z orkiestrami niemal wszystkich polskich filharmonii oraz orkiestrami kameralnymi, m.in. Sinfonietta Cracovia, Polska Filharmonia Kameralna. Od roku 2000 współpracuje z kompozytorem Zbigniewem Preisnerem. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz wytwórni płytowych w kraju i za granicą. W swym dorobku posiada dwanaście CD, w tym liczne nagrania muzyki filmowej i teatralnej. Jest stypendystą fundacji "Crescendum est Polonia". Nominowany do nagrody "Paszporty Polityki" za rok 2000. W plebiscycie Gazety Wyborczej 2001 roku został wybrany do "Klasycznej Piątki XXI Wieku".
Od 2004 roku jest dyrektorem artystycznym Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, a od roku 2005 Inowrocławskiej Orkiestry Symfonicznej Pro Arte.

 

 

 

Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna "Pro Arte"
Powstała w październiku 2001 roku pod patronatem Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego "Pro Arte". Tworzą ją muzycy związani ze środowiskiem   inowrocławskiej szkoły muzycznej - pedagodzy, absolwenci oraz artyści zaprzyjaźnieni z tą instytucją. Kierownikiem orkiestry jest Jacek Kaczor - skrzypek Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy oraz pedagog PSM I i II st. w Inowrocławiu. Repertuar orkiestry obejmuje muzykę rożnych epok. Z powodzeniem prezentuje się ona w muzyce filmowej i musicalowej. Koncertowała pod batutą Zygmunta Rycherta i Sławomira Chrzanowskiego. Towarzyszyła tak znakomitym artystom jak: Wiesław Ochman, Krzysztof Jakowicz, Waldemar Malicki, Jacek Laszczkowski, Joanna Cortes, Jagna Jędrzyńska, Konstanty Andrzej Kulka, Tatiana Szebanowa. Od chwili powstania orkiestra podjęła stałą współpracę z Michałem Nesterowiczem, reprezentującym najmłodsze pokolenie polskich dyrygentów. Mariaż ten owocuje ciągłym podejmowaniem nowych wyzwań artystycznych, nie tylko na gruncie muzyki klasycznej.

Do niezwykle udanych przedsięwzięć w roku 2003 należał wspólny koncert z zespołem "Skaldowie". Rok 2004 to cykl koncertów promujących najnowszy projekt muzyczny Grzegorza Turnaua, zatytułowany "Metaxu, czyli dialog bez końca...". Artysta zaprosił orkiestrę do udziału w autorskim koncercie podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu oraz w 40. Jubileuszowym Studenckim Festiwalu Piosenki pt. "20 lat tutaj jestem" w Krakowie, transmitowanym na żywo przez II Program TVP.
Współpraca orkiestry z Grzegorzem Turnauem pod dyr. Michała Nesterowicza utrwalona została przez firmę fonograficzna POMATON EMI w postaci płyty CD.
W czerwcu 2004 roku występ Inowrocławskiej Orkiestry Symfonicznej "Pro Arte" z zespołem "Raz, dwa, trzy" pod dyr. Michała Nesterowicza uświetnił Jubileusz 15-lecia Gazety Wyborczej w Warszawie. Orkiestra współpracuje z "piwnicą pod Baranami", gdzie występowała również podczas obchodzonego w tym roku jej jubileuszu.


Aleksandra Brejza - kompozytorka

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006