bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Festiwal Organowy
Aula Gimnazjum Jana Kasprowicza

Oprócz kościołów organy wybudowano także w auli Gimnazjum Jana Kasprowicza. Sama aula wybudowana została w 1859 r., natomiast nie znana jest data wybudowania instrumentu ani jakiekolwiek dane na jego temat. W opracowanej pod redakcją Ryszarda Kabacińskiego monografii ,,Historia gimnazjum i liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu" podane są następujące informacje o organach:

" ...Chciano zainstalować w niej organy, na które przewidywano wydatkowanie 2000 talarów. Wydaje się, że głównie z powodów finansowych nie doszło do wstawienia do auli organów, bowiem oprócz listu Hussenera (kierownika budowy) do landrata nie wspomina się o nich w żadnym dokumencie"* (...),, Do 1896 trwało wyposażanie sal. Wątpliwe by zamontowano w auli planowane w 1859 r. organy, bowiem dopiero teraz wstawiono tu fisharmonię"**(...)

O istnieniu tego instrumentu świadczą zachowane fotografie. Wiadomo, że instrument ten wykorzystywany był do nauki gry na organach w działającej w Inowrocławiu od 1933 r. filii Konserwatorium Lwowskiego, o czym zapisana jest wzmianka w ,,Historii gimnazjum":

,,Zdolniejszych uczniów kierowano do konserwatorium muzycznego udzielając im pomocy finansowej z funduszów Koła Rodzicielskiego. W l.1933/34,34/35,35/36 korzystało z nauki w konserwatorium 3 uczniów na organach"***

 

* Ryszard Kabaciński red.- ,,Historia gimnazjum i liceum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu" ,cz.I, Inowrocław 1995, s.38
** Ryszar Kabaciński red.-"Historia gimnazjum..." op.cit. s.46
*** Ryszard Kabaciński red.-,,Historia Gimnazjum..." op.cit., s.167

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006