bilboard.jpg (39218 bytes)
  start   organy    organiści   festiwale   koncerty    konkursy   galeria    wypowiedzi   linki    kontakt   Inowrocław  

Festiwal Organowy

Kościół p.w. Św. Mikołaja

W kronikach Kościoła Farnego p.w. św. Mikołaja znajduje się wzmianka z 1730 r. informująca o wybudowaniu w tym czasie organów. Nie zachowały się niestety żadne notatki o wcześniejszych instrumentach w tym kościele.

W 1886 r. wybudowano tam nowy instrument renomowanej niemieckiej firmy Sauer (oznaczone jako opus ok. 460). Stare organy uległy najprawdopodobniej zniszczeniu w czasie, gdy kościół był magazynem soli w wyniku polityki pruskiego zaborcy (kościół pełnił taką funkcję w latach 1772-1820). Nowy instrument miał 23 głosy (zachowała się tylko piszczałka z głosu Traversflöte).

Obecny instrument sprowadzono do Inowrocławia w 1948 r.. Znajduje się on obecnie w kościele p.w. św. Mikołaja. Instrument ten został również wybudowany przez firmę Sauera, a dokładniej przez jej ówczesnego właściciela Oscara Walckera. Są to organy wybudowane w 1934 r., op. 1498, elektropneumatyczne o 3 manuałach i 44-głosach, montowane przez inowrocławianiana inż. Mariana Śliwińskiego. Sprowadzono je z Bierutowa k. Oleśnicy ze zboru protestanckiego (były zdewastowane w 70%). Odnowienie i uroczyste poświęcenie instrumentu przez prymasa Stefana Wyszyńskiego nastąpiło 1.X.1950 r. . Do instrumentu zakupiono z Niemiec po 1968 r. 5 brakujących głosów, w 1999 r. zakupiono natomiast od firmy Laukuffa kolejne brakujące głosy: Horn 8' i Schalmey 4'. Organista Jan Gałdyński tak opisuje znaczenie budowy tego instrumentu:

"1 Października roku ubiegłego przeżywała parafia nasza podniosłą i radosną chwilę, kiedy J.E. Prymas przybył do naszego Kościoła św. Mikołaja, by uroczyście poświęcić nowe organy. Chwila ta była dla nas parafian szczególnie ważna i droga, wszak organy nowe postawiła ręka parafianina magistra M. Śliwińskiego, którego wielką ambicją było dać parafii jak najlepszy instrument godny starożytnej fary inowrocławskiej i też przez swą pracę, wiedzę i doświadczenie istotnie zbudował organy systemu elektro-magnetycznego, które są nie tylko chlubą parafii, ale i całej diecezji gnieźnieńskiej (...). Organy nowe służą już cały rok liturgii kościoła i jak stwierdzamy, bez specjalnych defektów. Ufamy, że dzieło to tak wspaniale doprowadzi budowniczy organów do końca- bo brak jeszcze piszczałek do kilku rejestrów. Sądzimy, że przy dalszym poparciu parafian uda się nasze organy skompletować (...).*

orgmikolaj.jpg (35946 bytes)

Prospekt organów w Kościele p.w. Św. Mikołaja

 

orgmikolaj2.jpg (47033 bytes)

Kontuar organów w Kościele p.w. Św. Mikołaja

 

Dyspozycja organów w Kościele Farnym p.w. Św. Mikołaja

"Ruckpositiv" (C - g3) Oberwerk (C - g3) - żaluzjowy Hauptwerk (C - g3) Pedal (C - f1)
1. Geigenprinzipal* 8' 12. Spillflöt 8' 23. Gemshorn 8'* 37. Rauschpfeife 4f
2. Fernflöte* 8' 13. Unda maris 8' 24. Eng.Prinzipal 2' 38. Flachflöte 2'
3. Rankett 16' 14. Holzprinzipal 8' 25. Nachthorn 16' 39. Oktav 4'
4. Doppelkegelregal 4' 15.Gedacktpommer 4' 26. Oktav 4' 40. Oktavbass 8'
5. Krummhorn 8' 16. Weit Prinzipal 4' 27. Spitzflöte 4' 41. Bassflöte 8'
6. Mixtur 3 f 17. Waldflöte 2' 28. Ital. Prinzipal 8' 42. Prinzipa* 16'
7. Quinte 1 1/3' 18. Quintadena 16' 29. Rohrflöte 8' 43. Subbass 16'
8. Weit Oktav 2' 19. Sifflet 1' 30. Quinte 2 2/3' 44. Posaune 16'
9. Prestant 4' 20. Scharf 4f 31. Mixtur 5 f 45. Trompete** 8'
10. Nachthorn 4' 21. Horn 8' 32. Trompete 8' 46. Clarino** 4'
11. Gedackt 8' 22. Schalmey 4' 33. Harmonika 8'* 47. Sing Cornett** 2'
    Połączenia  
Tremulant RP i OW   34. RP/HW 48. HW/Ped.
Crescendo   35. OW/HW 49. RP/Ped
Tutti   36. OW/RP 50. OW/Ped.
4 WK    

                       *  Brak wiatrownicy
                       ** Brak głosu

* Ręcznie pisany program koncertu z okazji I rocznicy poświęcenia organów w Kościele Farnym autorstwa Jana Gałdyńskiego- z zbiorów prywatnych Jacka Nijaka.

opracowanie tekstów Agnieszka Krokowska, copyright  inowrocław.info.pl  2004-2006